Er bestaan twee structuren:

Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken werd opgericht in 2001 en hervormd in 2009. Alle lidstaten (behalve Denemarken) maken deel uit van die structuur, die de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken tussen de lidstaten moet vergemakkelijken.

Dit netwerk heeft een flexibele en informele werking. Het bestaat uit personen - contactpunten - en voorts uit magistraten, vertegenwoordigers van rechtskundige beroepen, de centrale autoriteiten en andere juridische of administratieve overheden die bevoegd zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Elk contactpunt van een lidstaat staat ter beschikking van de contactpunten van de andere lidstaten, voorts van de lokale gerechtelijke overheden van hun lidstaat en ten slotte van de overheden aangewezen in het kader van communautaire of internationale instrumenten inzake justitiële samenwerking in burgerlijke of handelszaken, om hen als zodanig bij te staan in grensoverschrijdende zaken. 

Dit netwerk werd opgericht in 1998 en is samengesteld uit contactpunten van de 28 lidstaten, de Europese Commissie en een secretariaat met vestiging in Eurojust (Den Haag).

Het netwerk staat de gerechtelijke overheden bij in het kader van de verzoeken en beslissingen op het vlak van justitiële samenwerking in strafzaken. In dat verband geeft de EJN-website alle juridische en praktische informatie die vereist is in het kader van de justitiële samenwerking in strafzaken. Ook bevordert het EJN de rechtstreekse contacten tussen de gerechtelijke overheden doordat de gerechtelijke overheden van andere lidstaten identificeerbaar zijn.