Thans beschikt de Europese Unie over haar eigen rechtscolleges, die in Luxemburg zetelen:

Het Hof van Justitie en het Gerecht zien toe op de naleving van het Europese recht. Voorts kan een rechtbank van een lidstaat  zich wenden tot het Hof van Justitie met een prejudiciële  vraag over de uitlegging van de verdragen en over de geldigheid en uitlegging van de wetgevende akten van de Unie.