Het Internationaal Strafhof werd in 2002 bij verdrag (Statuut van Rome) opgericht als onafhankelijk permanent straftribunaal. Het Statuut van Rome telt 116 staten die partij zijn op 1  augustus 2011. Het Hof zetelt in Den Haag (Nederland). Het Hof is bevoegd om te oordelen over de misdaden van genocide, de misdaden tegen de menselijkheid en de oorlogsmisdaden (zware schendingen van het internationaal humanitair recht) die begaan zijn sinds 1 juli 2002.

Het Hof kan door de Veiligheidsraad zaken voorgelegd krijgen waarbij sprake is van zware schendingen van het internationaal humanitair recht, in eender welk land. Als een staat die partij is of de Procureur bij het Hof zich op eigen initiatief tot het Hof wendt, moeten de misdaden waarvan het Hof kennis kan nemen begaan zijn op het grondgebied van een staat die partij is bij het Statuut ervan of  begaan zijn door onderdanen van die staten of van een staat die de bevoegdheid van het Hof specifiek erkend heeft. In tegenstelling tot de toepasselijke regels voor de voorlopige internationale straftribunalen die opgericht zijn door de Veiligheidsraad, kunnen de slachtoffers vertegenwoordigd en gehoord worden tijdens de procedure, wat een belangrijke vernieuwing is in het kader van internationale strafprocessen.