In het Belgische recht omvatten de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht:

Deze misdaden zijn onverjaarbaar