De misdaden tegen de mensheid zijn gewelddaden (bijvoorbeeld moord, martelen, verkrachting of seksueel geweld, verlaging tot slavernij) gepleegd in het kader van een veralgemeende of stelselmatige aanval op burgerbevolking en met kennis van bedoelde aanval.

Een veralgemeende aanval heeft een massaal, frequent en grootscheeps karakter gericht op de burgers.

Een stelselmatige aanval is gepland en georganiseerd tegen burgers. Een dergelijke aanval is het resultaat van een beleid dat het toevallige karakter ervan onwaarschijnlijk maakt.

De misdaad tegen de mensheid kan zowel in vredes- als in oorlogstijd worden gepleegd.

België heeft deze definitie goedgekeurd teneinde in overeenstemming te zijn met het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafgerechtshof van 17 juli 1998.

De misdaad tegen de mensheid wordt zowel in het Belgische recht (artikelen 136quinquies en 136septies van het Strafwetboek) als in het internationale recht gestraft