In het Belgische recht wordt foltering als volgt gedefinieerd "elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt". Foltering is de ergste vorm van onmenselijke behandeling en wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.

België heeft deze definitie goedgekeurd teneinde in overeenstemming te zijn met zijn internationale verplichtingen.

Wanneer daden van foltering worden gepleegd in het kader van een veralgemeende of stelselmatige aanval op burgerbevolking, kunnen zij een misdaad tegen de mensheid zijn.

Wanneer zij worden gepleegd in een context van een gewapend conflict en verband houden met dit conflict, kunnen deze daden een oorlogsmisdaad zijn.