De misdaad van agressie wordt gedefinieerd als "het plannen, voorbereiden, in gang zetten of uitvoeren, door een persoon die in de positie verkeert daadwerkelijk controle uit te oefenen over of leiding te geven aan het politieke of militaire optreden van een Staat, van een daad van agressie die door zijn aard, ernst en schaal een onmiskenbare schending vormt van het Handvest van de Verenigde Naties".

Het Belgische gerecht heeft nog niet de bevoegdheid om de misdaden van agressie te straffen.

Op internationaal vlak zal het Internationaal Strafgerechtshof op termijn bevoegd zijn om uitspraak te doen over dergelijke misdaden. Klik hier voor meer info.