Indien u uw gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, moet u een interne adoptieprocedure volgen in het land waar u verblijft (bv. u woont in Kenia en u wilt in dat land adopteren, dan moet u de procedure volgen die de Keniaanse overheden voorschrijven).

Nadien moet u de buitenlandse adoptiebeslissing aan de federale centrale autoriteit voorleggen tot erkenning om uw adoptie in België te laten gelden.

U kunt ook als Belg met verblijfplaats in het buitenland adopteren in een derde land (bv. u woont in Kenia en wenst een kind uit een ander land te adopteren). Ook in dat geval moet u voldoen aan de voorgeschreven procedures in beide landen en de buitenlandse adoptiebeslissing aan de federale centrale autoriteit voorleggen.

De federale centrale autoriteit gaat na of het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft, uw adoptie goedkeurde.

Het is noodzakelijk dat u zich vooraf goed informeert over de voorgeschreven regels en procedures, zowel bij de lokale autoriteiten als bij de autoriteiten van het gewenste herkomstland van uw adoptiekind.