Het begrip 'bezit van staat' wijst op een geheel van feiten die erop duiden dat men zich steeds als ouder heeft gedragen, en dat ook de buitenwereld de betreffende persoon steeds als ouder heeft beschouwd.

Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot betwisting van het ouderschap. Als men zich steeds als ouder ten aanzien van het kind heeft gedragen en men werd door de omgeving steeds beschouwd als ouder van het kind, kan de vastgestelde afstammingsband niet betwist worden.

artikel 33nonies BW

arresten Grondwettelijk Hof nr. 20/2011, nr. 105/2013 en 147/2013 (bezit van staat in het kader van een betwisting vermoeden vaderschap)

arresten Grondwettelijk Hof nr. 29/2013, nr. 96/2013, nr. 124/2014, nr. 139/2014 en nr. 35/2015 (bezit van staat in het kader van een betwisting erkenning vaderschap)