Kinderen geboren na 1 juni 2014

Ouders kunnen hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een dubbele naam (in de volgorde die ze wensen) geven. Ze kiezen die naam bij de aangifte van de geboorte.

Bij onenigheid hierover draagt het kind sinds 1 januari 2017 de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader of de meemoeder en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Als er niet wordt gekozen, bepaalt de alfabetische orde het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven.

Adoptanten krijgen dezelfde keuze voor hun geadopteerd kind. Dit geldt ook voor ouders in geval van een postnatale erkenning van vaderschap of meemoederschap.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren vóór 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd vóór 1 juni 2014 is het mogelijk om bij uw gemeentebestuur een naamsverandering voor uw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de wet van 8 mei 2014, d.w.z. de naam van de moeder, de vader, de meemoeder of de dubbele naam.

Deze naamsverandering kan gebeuren bij de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind of bij de erkenning van een minderjarig kind geboren vóór 1 juni 2014. U vraagt de naamsverandering aan via een gezamenlijke verklaring die u aflegt binnen één jaar na de geboorte, de erkenning of de adoptie.

Informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.