Binnen het huwelijk tussen twee vrouwen geldt een vermoeden van meemoederschap. De meemoeder is de echtgenote van de moeder als het kind geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk.

artikel 325/2 BW

Het vermoeden van meemoederschap is echter niet van toepassing:

  • als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de verdwijning van de echtgenote;
  • als het kind geboren is meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding, op voorwaarde dat deze gerechtelijk of administratief is geregistreerd.

Meer informatie