De afstamming langs moederszijde kan op drie wijzen worden vastgesteld die opeenvolgend worden toegepast.