Buiten het huwelijk geldt geen vermoeden van vaderschap.

Als de afstamming langs vaderszijde niet automatisch tot stand kan komen op basis van een vermoeden van vaderschap, kan het kind erkend worden door de vader.

In bepaalde gevallen, is de voorafgaande toestemming van de ouder ten aanzien van wie de afstamming reeds vaststaat en/of de voorafgaande toestemming van het kind vereist.

artikel 319 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)

arrest Grondwettelijk Hof nr. 144/2010 (m.b.t. artikel 329bis BW)

Prenatale erkenning

De vaderlijke erkenning kan gebeuren tijdens de zwangerschap ten voordele van een verwekt kind. Deze erkenning krijgt slechts uitwerking als het kind nadien levend en levensvatbaar wordt geboren.

De voorafgaande toestemming van de moeder is vereist.

artikel 328, ยง 3 BW