Zijn 2 personen van verschillend geslacht niet gehuwd, dan geldt er geen ‘vermoeden van vaderschap’. De afstamming langs vaderszijde kan dan niet automatisch tot stand komen op basis van een ‘vermoeden van vaderschap’ zoals binnen een huwelijk. In dit geval kan de vader het kind erkennen.

De ouder, bij wie de afstamming al vaststaat, en/of het kind (vanaf 12 jaar) moeten voorafgaand toestemming geven.

artikel 319 BW

artikel 329bis BW (voorwaarden)

arrest Grondwettelijk Hof nr. 144/2010nr. 101/2015 en nr. 102/2015 (m.b.t. artikel 329bis BW)

Prenatale erkenning

De vader kan het kind al erkennen tijdens de zwangerschap, met voorafgaande toestemming van de moeder. De erkenning is pas van toepassing als het kind nadien levend en levensvatbaar wordt geboren.

artikel 328, § 3 BW