Als u vreest voor de grensoverschrijdende ontvoering van uw kind door de andere ouder (vader of moeder), kunt u:

  • het gemeentebestuur van de verblijfplaats van uw kind vragen om geen paspoort op naam van uw kind uit te reiken zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Zie ook veelgestelde vragen over het Belgisch paspoort;
  • een advocaat raadplegen om een vonnis te verkrijgen dat de situatie van het kind regelt en dat maatregelen kan bevatten ter voorkoming van ontvoering (bijvoorbeeld een verbod om het land te verlaten);
  • in het geval er een vonnis is dat de andere ouder verbiedt om samen met het kind het Belgische grondgebied te verlaten - de lokale politie van de verblijfplaats van het kind vragen een preventief signalement (seining) van uw kind en van de andere ouder in te voeren in het Schengeninformatiesysteem;
  • uw naaste omgeving en die van uw kind inlichten over het ontvoeringsrisico: vraag hen aandacht te hebben voor elk verontrustend teken en u daarvan op de hoogte te brengen.

Het Federaal Aanspreekpunt kan u aangepast advies geven over uw situatie.