In het kader van een internationale overeenkomst

De huidige statistieken hebben betrekking op de dossiers die geopende werden met het oog op de toepassing van:

 • enerzijds het verdrag van 25.10.1980 over de burgerlijke aspecten van een internationale kinderontvoering
 • anderzijds het Verdrag van Luxemburg van 20.05.1980 over de erkenning en de uitvoering van beslissingen betreffende het hoederecht van kinderen

Deze dossiers hebben betrekking op de verzoeken tot terugkeer van een kind na een onwettige grensoverschrijdende verplaatsing of een verzoek tot uitoefening van een grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2005, heeft de Belgische Centrale Autoriteit 126 nieuwe dossiers geopend en behandeld:

 • 117 op basis van het Verdrag van den Haag
 • 9 op basis van het Verdrag van Luxemburg

Dit aantal vertegenwoordigt een verhoging van 26 % ten opzichte van het jaar 2004.

2. Bij deze 126 nieuwe dossier was België bij 99 dossiers de verzoekende staat (78,5 %) en bij 27 dossiers de aangezochte staat.

De landen die het meest betrokken zijn bij verzoeken waarbij België de verzoekende staat is, zijn Frankrijk (25), Duitsland (15), Nederland (7), Spanje (7) en Verenigde Staten van Amerika (7).

3. Tijdens hetzelfde jaar 2005 heeft de Belgische Centrale Autoriteit 53 dossiers afgesloten, die zich als volgt herverdelen:

 • 26 dossiers geopend in 2005 en 27 dossiers die geopend werden in de voorbije jaren
 • de meest betrokken landen: 20 dossiers afgesloten met Frankrijk (waarvan 18 met België als verzoekende staat), 11 met Nederland (waarvan 7 met België als verzoekende staat), 8 met Groot-Brittannië (waarvan 5 met België als verzoekende staat), 7 met Spanje (waarvan 6 met België als verzoekende staat), 7 met Duitsland (allemaal met België als verzoekende Staat) en 6 met Turkije (allemaal met België als verzoekende staat)
 • orzaak voor het afsluiten van een dossier: 30 ingetrokken verzoeken of geen gevolg gegeven door de verzoekende ouder, 14 met vrijwillige terugkeer en 9 met een terugkeer als gevolg van een gunstige gerechtelijke beslissing

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

De FOD Justitie behandeld ook, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, dossiers van kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Adviserende Commissie Belgisch-Marokkaans en de Adviserende commissie Belgisch-Tunesisch.

1. Tijdens het jaar 2005 zijn er 6 nieuwe dossiers geopend (allen met België als verzoekende staat):

 • 5 met Marokko
 • 1 met Tunesië

2. In de loop van hetzelfde jaar 2005 zijn er 4 terugkeren van kinderen geregistreerd:

 • 1 uit Marokko
 • 3 uit Tunesië

3. Op het einde van het jaar 2005 waren er nog 50 dossiers in behandeling:

 • 26 met Marokko
 • 24 met Tunesië