In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2006 heeft de Belgische centrale autoriteit 93 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2005 vormt dit een lichte daling, die wordt gecompenseerd door het tiental in 2006 uitsluitend op grond van Verordening Brussel II bis geopende dossiers (bezoekrecht, grensoverschrijdende plaatsing, enz.).

2. In 80 % van de gevallen is België de verzoekende Staat.

De meest voorkomende landen bij verzoeken van België zijn Frankrijk (25), Spanje (9), Nederland (8), de Verenigde Staten (5) en Turkije (4).

3. Nog in 2006 heeft de Belgische centrale autoriteit 40 vóór 2006 geopende dossiers en 53 in 2006 geopende dossiers afgesloten.

Bij de 53 in 2006 geopende en afgesloten dossiers zijn voornamelijk volgende landen betrokken: 18 dossiers met Frankrijk, 9 met Nederland (4 daarvan met België als verzoekende Staat), 4 met Spanje, 3 met Duitsland en 3 met Turkije.

Reden voor de afsluiting: 30 verzoeken met intrekking of zonder gevolggeving door de ouder, 14 met vrijwillige terugkeer en 9 met terugkeer als gevolg van een gunstige rechterlijke beslissing.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

1. In 2006 zijn 6 nieuwe dossiers geopend met Marokko (5 daarvan met België als verzoekende Staat) en geen enkel met Tunesië.

2. In 2006 afgesloten dossiers: 21 met Marokko en 5 met Tunesië.

3. Nog 30 lopende dossiers eind 2006:

  • 13 met Marokko
  • 17 met Tunesië