In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2016 heeft de Belgische centrale autoriteit 131 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2015is dit een daling.

2. In 2016 was België de verzoekende Staat in 79% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren Frankrijk (20), Nederland (11), Verenigd Koninkrijk (9), Marokko (9), Duitsland (9), en Spanje (8).

België was de aangezochte Staat in 21% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken aan België waren Nederland (5), Frankrijk (3), en de Verenigde Staten (2).

3. Nog in 2016 heeft de Belgische centrale autoriteit 61 van de in 2016 geopende dossiers afgesloten, met de voornaamste redenen voor de afsluiting: 21 met vrijwillige terugkeer, 9 met intrekking van het verzoek, en 6 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing; 17 verzoeken werden uiteindelijk niet geformaliseerd.

4. Nog 185 lopende dossiers eind 2016.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2016 werden 3 nieuwe dossier geopend met Tunesië, met België als verzoekende staat.

2. In 2016 afgesloten dossiers: 1 met Marokko.

3. Nog 15 lopende dossiers eind 2016:

  • 4 met Marokko
  • 11 met Tunesië