Iedere overheid kan de aanwezigheid van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling melden aan de dienst Voogdij. Ook kan een particulier of advocaat een minderjarige melden.
De meldingen gebeuren via een meldingsformulier.

Wij verzekeren een permanente dienstverlening gedurende 7 dagen op 7 en zijn 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 078 15 43 24.
Speciaal voor de minderjarigen zijn informatiebrochures opgemaakt en in diverse talen vertaald.