De voogd is onderworpen aan een dubbel toezicht:

Toezicht door de dienst VoogdijToezicht door de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige 
Dat dagelijks administratief toezicht heeft betrekking op de materiële organisatie van het werk van de voogd. Bijvoorbeeld: nagaan of de voogd nog steeds voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, waken over de uniformiteit van de praktijk, …
De dienst Voogdij controleert ook of de voogd op zoek gaat naar een duurzame oplossing overeenkomstig het belang van de minderjarige.
Hij gaat na:
  • of de voogd de goederen van de minderjarige op correcte wijze beheert
  • of de voogd op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor de minderjarige
Hij is eveneens bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de minderjarige en zijn voogd in geval van problemen met betrekking tot zijn persoon of zijn goederen.

De voogd moet binnen 15 dagen na zijn aanwijzing een  eerste verslag (DOC, 52.5 KB) bezorgen aan de dienst Voogdij en aan de vrederechter. Tweemaal per jaar moet de voogd de vrederechter een  verslag (DOC, 68.5 KB) en de dienst Voogdij een kopie bezorgen.

Aan het eind van de voogdij wordt een  definitief verslag (DOC, 68.5 KB) afgegeven.

Zie de verschillende versies van het voogdijverslag: het eerste voogdijverslag, het tussentijds voogdijverslag, het eindverslag en het verslag over de eventuele goederen van de minderjarige.