De dienst Voogdij ziet erop toe dat de voogden een opleiding krijgen die afgestemd is op de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De voogden moeten een basisopleiding van 4 dagen volgen, gespreid over de eerste maanden van hun activiteit als voogd.

De opleiding heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • vreemdelingenrecht,
  • jeugdrecht,
  • burgerlijk recht in verband met het beheer van goederen,
  • noties van pedagogie en psychologie,
  • noties van multiculturele opvang.

Een keer per jaar moeten de voogden ook een voortgezette opleiding volgen tijdens de uitoefening van hun voogdij.