De voogd handelt in overleg met de verschillende juridische en sociale actoren die toezien op de uitvoering van de beslissingen omtrent de minderjarige.

Meer concreet zijn de sociale actoren de personen die in dagelijks contact staan met de minderjarige en die verantwoordelijk zijn voor zijn sociale en administratieve begeleiding (voorbereiding van de minderjarige op de verhoren, bijvoorbeeld).

Het is belangrijk dat de voogd op de hoogte blijft van de activiteit van de verschillende actoren om actief en passend te kunnen optreden, bijvoorbeeld bij de verhoren. De voogd is immers de enige wettelijke actor waarmee rekening wordt gehouden door de bevoegde instanties inzake asiel, toegang, verblijf en verwijdering van het grondgebied.