De voogd heeft beroepsaansprakelijkheid: hij is aansprakelijk voor de eigen - ook onopzettelijke - fouten gemaakt bij de uitoefening van zijn functies. Die beroepsaansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekering die afgesloten is door de dienst Voogdij.

In tegenstelling tot de ouders is de voogd wel vrijgesteld van de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de minderjarige. Artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek is immers niet van toepassing op de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling. De dienst Voogdij dekt eveneens die schade via een verzekering die hij heeft afgesloten.