Adoptie

Een binnenlandse adoptie betekent dat een in België verblijvend adoptiekind geadopteerd wordt door personen die ook in België verblijven.

De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij u het kind van uw partner adopteert.

Het aantal kinderen dat jaarlijks in België voor adoptie wordt afgestaan, is zeer beperkt.

De centrale autoriteit van de gemeenschap (CAG) begeleidt u tijdens de volledige procedure.

 Indien u in het Vlaamse Gewest woont, contacteert u: 

Kind en Gezin , Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 14 76
Website: www.kindengezin.be
E-mail: adoptie@kindengezin.be

Indien u in het Waalse Gewest woont, contacteert u naargelang uw woonplaats: 

Ministère de la Communauté française Ministerium der Deutschesprachigen Gemeinschaft
Direction générale de l’Aide à la jeunesse  Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption (ZBGA)
Direction de l’Adoption  
Avenue Léopold II 44-1080 Bruxelles Aachener Straße 62 – 4700  Eupen
Tel.: 02 413 41 35  Tel.: 087 59 64 48
Website: www.adoptions.be Website: www.ostbelgienlive.be
E-mail: adoptions@cfwb.be E-mail: zbga@dgov.be

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, dan kunt u kiezen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

De dienst zal u een inschrijvingsformulier sturen en een dossier openen. Nadat u het inschrijvingsformulier heeft teruggezonden, ontvangt u een overschrijvingsformulier. Na betaling ontvangt u een uitgebreide informatiemap. Het voorbereidingscentrum wordt op de hoogte gebracht en u krijgt een plaats in de groep die het dichtst bij uw woonplaats ligt.