Federale Centrale Autoriteit

Federale Centrale Autoriteit (FCA)
FOD Justitie
Dienst Internationale Adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
T 02 542 71 61 (NL) of 02 542 75 72 (FR)
adoption.int.adoptie@just.fgov.be

Centrale autoriteit van de gemeenschappen

► Indien u in het Vlaams Gewest woont, contacteert u:

Kind en Gezin , Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 02 533 14 76
www.kindengezin.be
adoptie@kindengezin.be

 ► Indien u in het Waals Gewest woont, contacteert u naargelang uw woonplaats: 

Ministère de la Communauté française Ministerium der Deutschesprachigen Gemeinschaft
Direction générale de l’Aide à la jeunesse
Direction de l’Adoption

Zentrale Behörde der Gemeinschaft für Adoption (ZBGA)

Avenue Léopold II 44 - 1080 Bruxelles

Aachener Straße 62 – 4700 Eupen

T 02 413 41 35 087 59 64 48
www.adoptions.be www.ostbelgienlive.be
adoptions@cfwb.be zbga@dgov.be

► Als u in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont, dan kunt u kiezen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Erkende adoptiediensten

Binnenlandse procedure

Als u in het Vlaams Gewest woont, contacteert u:

ADOPTIEHUIS
Coördinator: Mevr. I. Vandenborre
Osystraat 39
2060 Antwerpen
T  03 232 24 52
F  03 295 34 53
info@adoptiehuis.be
www.adoptiehuis.be

► In het Waals Gewest (incl. Duitstalige gemeenschap) kunt u bij volgende erkende adoptiediensten terecht:

ONE - ADOPTION 
Louis Schmidtlaan 87, 1040 Brussel
T 02 538 59 99 
F 02 538 82 56 
one.adoption@one.be
www.one.be/adoption

SERVICE D'ADOPTION THERESE WANTE
Rue du Bauloy 93, 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve
T 010 45 05 67
F 010 45 52 56
wante@scarlet.be
www.guidesocial.be/theresewante

EMMANUEL ADOPTION  
Avenue Nusbaum 23, 4141 Banneux 
T 04 360 80 59 
F 04 360 88 69 
emmanueladoption@skynet.be
www.emmanueladoption.be

Buitenlandse procedure

Om een kind uit het buitenland te adopteren kunt u terecht bij de erkende adoptiediensten in het gewest waar u woont:

► In het Vlaams Gewest zijn er 3 erkende adoptiediensten :

FIAC (Flanders Intercountry Adoption Care)
Stationstraat 80 A
2440 Geel
T 014 70 04 71
info@fiac-vzw.be
http://users.telenet.be/FIAC-adoptiedienst

RAY OF HOPE
Knaptandstraat 25
9160 Lokeren
T 09 236 43 98.
ray.of.hope@telenet.be
www.rayofhope.be

HET KLEINE MIRAKEL
Vrijwilligersstraat 10 bus 8
2340 Beerse
T 014 61 64 36
info@hetkleinemirakel.be
www.hetkleinemirakel.be

► In het Waals Gewest (incl. Duitstalige gemeenschap) kunt u bij volgende erkende adoptiediensten terecht:

A LA CROISEE DES CHEMINS
Rue Joseph Berger, 13
1470 Genappe
T 067 34 51 30
F 067 34 51 31
info@croisee.be
www.croiseedeschemins.be

AMARNA
Rue des Pavots, 34
1030 Bruxelles
T 02 705 78 19
F 02 705 74 59
amarna@amarna.org
www.amarna.org

ENFANTS DE L’ESPOIR
Rue de Montigny, 13
6000 Charleroi
T 071 70 34 55
F 071 70 34 56
enfantsdelespoir@skynet.be
www.enfantsdelespoir.be

SDEL – SOURIRES D'ENFANTS - LARISA
Rue Bagolet, 13
4000 Liège
T 04 253 00 56
F 04 253 00 63
info@sdel.be
www.sdel.be

► Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, richt u zich tot de erkende adoptiedienst van de bevoegde gemeenschap waar u de voorbereiding heeft gevolgd.