De volmacht kan onmiddellijk ingaan indien u dat wil. U kunt er ook voor kiezen om de volmacht pas te laten ingaan op het ogenblik dat de lastgever wilsonbekwaam wordt. De buitengerechtelijke bescherming treedt in werking op het ogenblik dat de lastgever wilsonbekwaam wordt, voor zover de voorwaarden zijn vervuld, zonder tussenkomst van de rechter.