Door wie?

Het bewind kan worden aangevraagd door de te beschermen persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijk werker), of door de procureur des Konings.

Hoe?

 Via een verzoekschrift. (DOC, 59.5 KB)

Het verzoekschrift beschrijft het sociaal netwerk van de beschermde persoon. Daarnaast kan het ook suggesties bevatten voor het bewind (wie kan als bewindvoerder aangeduid worden, wie kan fungeren als vertrouwenspersoon, de omvang van de opdracht, enz.).

Hoe meer informatie het bevat, hoe makkelijker het voor de vrederechter is om een bewind uit te werken dat aangepast is aan de situatie van de beschermde persoon.

Naar welke vrederechter?

Voor de (eerste) aanstelling van een bewindvoerder, moet u zich richten tot de rechter van de verblijfplaats van de beschermde persoon.

Welke documenten moet u bij het verzoek voegen?

Hoeveel kost het?

U moet geen griffiekosten betalen bij het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.