Elke belanghebbende of de procureur des Konings kan altijd een wijziging in het opgelegde stelsel vragen (bv. wijzigen bewindvoerder, wijzigen van de handelingen waartoe de beschermde persoon onbekwaam is, enz.).

Dit kan gevraagd worden via een verzoekschrift.

Verder gaat de rechter ambtshalve over tot de herziening van de maatregelen wanneer hij dat nodig acht of wanneer, volgens de bewindvoerder, de omstandigheden grondig zijn gewijzigd.