Elke belanghebbende kan altijd een wijziging in het opgelegde regime aanvragen (bv. wijzigen bewindvoerder, wijzigen van de handelingen waartoe de beschermde persoon onbekwaam is enz.)

Dit kan gevraagd worden via een verzoekschrift.