De brochure 'Hoe jezelf en je vermogen beschermen' geeft antwoorden op veel gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze richt zich naar iedereen die zich wil laten bijstaan bij het beheer van zijn vermogen of persoon. Ze legt het nieuwe stelsel van buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit en verduidelijkt hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

De brochure kwam tot stand op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, de FOD Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.