De beschermingsregeling is beperkt tot meerderjarigen. (Bij minderjarigen zorgen de ouders of de voogd voor hun belangen.) Aanvragen om onder de bescherming te vallen, kunnen ingediend worden vanaf het ogenblik dat de te beschermen persoon de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.

De maatregel is mogelijk voor 2 categorieën van meerderjarigen:

  1. Personen die wegens hun gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn om zelf hun persoonlijke rechten te behartigen of hun goederen te beheren. Het gaat onder andere om comapatiënten, dementerenden (afhankelijk van de fase, eventueel stapsgewijs), personen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten.

    Voor die personen is zowel het systeem van bijstand als het systeem van vertegenwoordiging mogelijk, zowel voor de bescherming van de persoon als van de goederen.
     
  2. Verkwisters: personen die hun inkomsten verspillen aan nutteloze uitgaven. Die uitgaven kunnen het gevolg zijn van een geestesstoornis, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

    Voor deze categorie van personen is de bescherming beperkt tot het systeem van bijstand voor het beheer van de goederen.