Zolang u bekwaam bent, kan u:

  • een lastgeving opmaken voor het beheer van uw persoonlijke rechten of het beheer van uw goederen;
  • een verklaring afleggen over de keuze van de bewindvoerder en/of de vertrouwenspersoon voor wanneer u onbekwaam zou worden, en de beginselen laten vastleggen van hoe uw bewind er zou moeten uitzien bij de notaris of de vrederechter. Die verklaring moet u via de griffie of de notaris registreren bij het centraal register van verklaringen;
  • de uitoefening van uw patiëntenrechten regelen.