Hier volgt een beperkt overzicht van de echtscheidingsprocedure.

De bijzondere procedureregels met betrekking tot de echtscheidingsprocedure zijn weergegeven in de artikelen 1287 tot en met 1304 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.).