Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding door onderlinge toestemming is uitgesproken is enkel mogelijk in volgende twee situaties:

 • Als er niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden om de echtscheiding uit te spreken.
  De termijn om beroep aan tekenen bedraagt een maand, te rekenen vanaf de uitspraak.
  Het beroep kan ingesteld worden door:
  • het Openbaar Ministerie
  • beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk
 • Als er een verzoening tussen de echtgenoten heeft plaatsgevonden.
  De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt een maand, te rekenen vanaf de uitspraak.
  Het beroep kan ingesteld worden door:
  • het Openbaar Ministerie
  • beide echtgenoten gezamenlijk, niet afzonderlijk

Het beroep op grond van verzoening moet in alle gevallen ingesteld worden door beide echtgenoten gezamenlijk.

Artikel 1299 Gerechtelijk Wetboek

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechtbank beslist dat er geen grond bestaat om de echtscheiding uit te spreken moet worden ingesteld door beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk.
De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt een maand te rekenen van de uitspraak.

Artikel 1300 Gerechtelijk Wetboek