Als de rechtbank de echtscheiding uitspreekt, kan beroep worden ingesteld zowel door het Openbaar Ministerie als door één of beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk. De termijn om beroep in te stellen bedraagt in beide gevallen één maand te rekenen vanaf de uitspraak.

Als de rechtbank de echtscheiding weigert uit te spreken, kunnen beide partijen, afzonderlijk of gezamenlijk, beroep aantekenen. De termijn om beroep in te stellen bedraagt één maand te rekenen vanaf de uitspraak.