De rechtbank spreekt de echtscheiding uit

Als de rechtbank de echtscheiding uitspreekt, kan u hiertegen enkel beroep aantekenen als dat beroep:

  • gesteund is op het niet-vervullen van de wettelijke voorwaarden om de echtscheiding uit te spreken;
  • gegrond is op een verzoening tussen de echtgenoten.

Het beroep kan worden ingesteld door het Openbaar Ministerie of door 1 of beide echtgenoten, afzonderlijk of gezamenlijk. Hoger beroep op grond van een verzoening moet altijd door beide echtgenoten gezamenlijk worden ingesteld. U hebt daarvoor in beide gevallen 1 maand de tijd te rekenen vanaf de uitspraak.

Meer info

Artikel 1299 Ger.W.

De rechtbank weigert de echtscheiding uit te spreken (geen grond tot echtscheiding)

In dat geval kunnen beide partijen, afzonderlijk of gezamenlijk, beroep aantekenen. U hebt daarvoor 1 maand de tijd te rekenen vanaf de uitspraak.

Meer info

Artikel 1300 Ger.W.