De familierechtbank behandelt vrijwel alle familiale kwesties. Hierdoor komen mensen die geconfronteerd zijn met een echtscheiding en later met de verblijfsregeling voor hun kinderen bij dezelfde rechtbank terecht. 

Sinds 1 september 2018 kunnen echtgenoten bij een echtscheiding door onderlinge toestemming niet langer volledig vrij kiezen bij welke familierechtbank ze hun verzoekschrift indienen.

De bevoegde familierechtbank is in principe de familierechtbank van 1 van de huidige woonplaatsen van de echtgenoten. De echtgenoten moeten het hierover wel eens zijn. Als dit niet lukt, dan is de familierechtbank van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats bevoegd.

Uitzonderingen:

  • Als er al een procedure loopt bij de familierechtbank, is diezelfde familierechtbank bevoegd voor de echtscheiding door onderlinge toestemming.
  • Als het verzoekschrift een familierechtelijke overeenkomst bevat m.b.t. de gemeenschappelijke kinderen, dan is in de eerste plaats de familierechtbank van de woonplaats of van de gewone verblijfplaatsvan de minderjarige kinderen bevoegd. Bij gebrek aan woonplaats, is de familierechtbank van de gewone verblijfplaats van de minderjarige kinderen bevoegd. Bij gebrek aan woonplaats of gewone verblijfplaats van de minderjarige kinderen, is de familierechtbank van Brussel bevoegd.
  • Als er meerdere gemeenschappelijke minderjarige kinderen zijn met een verschillende woonplaats of gewone verblijfplaats, is de familierechtbank waarbij de vordering het eerst aanhangig is gemaakt, bevoegd voor het geheel.