De familierechtbank behandelt vrijwel alle familiale kwesties, waardoor mensen geconfronteerd met een echtscheiding en later met de verblijfsregeling voor hun kinderen bij dezelfde rechtbank terechtkomen. 

Meer informatie: