Gaan de echtgenoten niet akkoord met een arrest geveld in beroep, dan kunnen zij in cassatie gaan. De termijn om cassatieberoep in te stellen bedraagt drie maanden vanaf de betekening van het arrest.