Als de echtgenoten niet akkoord gaan met een arrest geveld in beroep, dan kunnen zij in cassatie gaan. Cassatieberoep instellen moet binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de betekening van het arrest.

Meer info

Artikel 1302 Ger.W.