De echtgenoten moeten één of twee maal verschijnen voor de rechter om hun wil tot scheiden te laten kennen:

  • Bij een feitelijke scheiding die al langer duurt dan 6 maanden, moeten ze persoonlijk verschijnen binnen één maand na de neerlegging van het verzoekschrift.
  • Bij een feitelijke scheiding die minder dan 6 maanden duurt, moeten ze persoonlijk verschijnen binnen één maand na de neerlegging van het verzoekschrift. Binnen een maand nadat 3 maanden verlopen zijn sinds hun eerste verschijning, komt er een tweede en eventuele derde verschijning. Bij de tweede en eventuele derde verschijning is een persoonlijke verschijning niet verplicht en kunnen de echtgenoten zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris.