Met betrekking tot de echtscheiding

Na de verschijning(en) voor de rechtbank en mits volharding van beide echtgenoten in hun wil, spreekt de rechtbank de echtscheiding door onderlinge toestemming uit.

De rechtbank spreekt zich niet uit over de inhoud van de regelingsakte en over de punten van de familierechtelijke overeenkomst die betrekking hebben op de echtgenoten zelf.

Homologatie van de overeenkomst met betrekking tot de kinderen

Het onderdeel van de voorafgaande overeenkomst met betrekking tot de minderjarige kinderen wordt door de rechtbank gehomologeerd in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt.

Opgelet: de rechtbank weigert de echtscheiding uit te spreken als de overeenkomst met betrekking tot de minderjarige kinderen strijdig is met de belangen van de kinderen.