Met betrekking tot de echtscheiding

Na het mogelijk advies van het Openbaar Ministerie en/of na de eventuele bevolen verschijning voor de rechtbank en bij volharding van beide echtgenoten in hun wil om te scheiden, spreekt de rechtbank de echtscheiding door onderlinge toestemming uit.

De rechtbank spreekt zich niet uit over de inhoud van de regelingsakte en over de punten van de familierechtelijke overeenkomst die betrekking hebben op de echtgenoten zelf.

De rechtbank weigert de echtscheiding uit te spreken als de partijen niet aan de voorwaarden hebben voldaan en/of niet voldoen aan de wettelijke formaliteiten.

Homologatie van de overeenkomst met betrekking tot de kinderen

De rechtbank homologeert in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt het onderdeel van de voorafgaande overeenkomst met betrekking tot de minderjarige kinderen.

Opgelet: de rechtbank weigert de echtscheiding uit te spreken als de overeenkomst met betrekking tot de minderjarige kinderen strijdig is met de belangen van de kinderen.