De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt:

  • ingeleid bij gezamenlijk verzoekschrift,
  • het verzoekschrift wordt:
    • neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg,
    • ondertekend door beide echtgenoten of ten minste door één advocaat of notaris.

Het verzoekschrift moet (op straffe van nietigheid) verwijzen naar de voorafgaande overeenkomsten die als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd.

Meer informatie

Artikel 1288bis Ger.W.