• Beide echtgenoten moeten de volgehouden wil hebben om door onderlinge toestemming uit de echt te scheiden. Deze wilsovereenstemming moet tot de uitspraak van de echtscheiding blijven bestaan.
  • Globale voorafgaande overeenkomst over alle gevolgen van de echtscheiding.

Sinds de wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding is er geen minimumleeftijd van de echtgenoten of minimumduur van het huwelijk meer vereist om uit de echt te scheiden.