Om door onderlinge toestemming uit de echt te scheiden, moeten de echtgenoten een volledig akkoord bereiken over de vermogensrechtelijke en persoonlijke gevolgen en de gevolgen in verband met de onderhoudsuitkeringen na de echtscheiding, zowel met betrekking tot zichzelf als met betrekking tot hun gemeenschappelijke kinderen.

Zonder deze voorafgaande overeenkomst is geen echtscheiding op grond van onderlinge toestemming mogelijk.

De voorafgaande overeenkomst bestaat uit een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst.