Om door onderlinge toestemming uit de echt te scheiden, moeten de echtgenoten een volledig akkoord bereiken over de vermogensrechtelijke en persoonlijke gevolgen en de gevolgen in verband met de onderhoudsuitkeringen na de echtscheiding, zowel met betrekking tot zichzelf als met betrekking tot hun gemeenschappelijke kinderen.

Zonder deze voorafgaande overeenkomst is geen echtscheiding op grond van onderlinge toestemming mogelijk.

De voorafgaande overeenkomst bestaat uit een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst.

Regelingsakte

In de regelingsakte moeten de echtgenoten een overeenkomst maken over hun wederzijdse vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Naar aanleiding van de echtscheiding en het opmaken van de regelingsakte kunnen de echtgenoten – als ze dat willen – vooraf een boedelbeschrijving laten opmaken. De boedelbeschrijving wordt opgesteld met een notariële akte en legt de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat vast.

Meer informatie

Artikel 1287 Ger.W.

Familierechtelijke overeenkomst

De familierechtelijke overeenkomst regelt:

  • Het ouderlijk gezag, het beheer van de goederen van de gemeenschappelijke kinderen en het recht op contact tijdens de procedure en na de echtscheiding;
  • De bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen (onderhoudsbijdrage voor de kinderen);
  • Het bedrag van de eventuele uitkering van de ene echtgenoot aan de andere, tijdens en na de echtscheidingsprocedure, dan wel het feit dat men van die uitkering afstand doet (onderhoudsuitkering tussen echtgenoten).

Meer informatie

Artikel 1288 Ger. W.