De familierechtelijke overeenkomst regelt:

  • ┬áDe verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de procedure
  • Het ouderlijk gezag, het beheer van de goederen van de gemeenschappelijke kinderen en het recht op contact tijdens de procedure en na de echtscheiding
  • De bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van de kinderen (onderhoudsbijdrage voor de kinderen)
  • Het bedrag van de eventuele uitkering van de ene echtgenoot aan de andere, tijdens en na de echtscheidingsprocedure (onderhoudsuitkering tussen echtgenoten).

Meer informatie: zie artikel 1288 Ger.W.