In de regelingsakte moeten de echtgenoten een overeenkomst maken over hun wederzijdse vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Naar aanleiding van de echtscheiding en het opmaken van de regelingsakte kunnen de echtgenoten – als ze dat willen – vooraf een boedelbeschrijving laten opmaken. De boedelbeschrijving wordt opgesteld met een notariële akte en legt de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat vast.

Meer informatie

Artikel 1287 Ger.W.