In de regelingsakte moeten de echtgenoten een overeenkomst maken betreffende hun wederzijdse vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Naar aanleiding van de echtscheiding en het opmaken van de regelingsakte kunnen de echtgenoten – indien ze dat willen – vooraf een boedelbeschrijving laten opmaken. De boedelbeschrijving wordt opgesteld bij notariële akte en heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen

Meer informatie: zie artikel 1287 Ger.W.