Hier volgt een beperkt overzicht van de echtscheidingsprocedure.

De bijzondere procedureregels met betrekking tot deze echtscheidingsprocedure zijn weergegeven in de artikelen 1254 tot en met 1286bisvan het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.)