De familierechtbank behandelt vrijwel alle familiale kwesties. Hierdoor komen mensen die geconfronteerd zijn met een echtscheiding en later met de verblijfsregeling voor hun kinderen bij dezelfde rechtbank terecht. 

Voor een vordering tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting is de familierechtbank bevoegd van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder.