De rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder.