Gaan de echtgenoten niet akkoord met een arrest geveld in beroep, dan kunnen zij in cassatie gaan. De termijn om cassatieberoep in te stellen bedraagt drie maanden.