De legalisatie is de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid van een handtekening op een document bevestigt. Als het om een openbare akte gaat, worden ook de hoedanigheid van de ondertekenaar en de identiteit van het officieel zegel of de stempel op het document bevestigd.

De legalisatie is een loutere administratieve formaliteit die geen enkele authenticiteit aan de inhoud van een document verleent. Door deze dienst wordt aan Belgische of vreemde documenten wel de nodige bewijskracht verleend voor gebruik ervan in het buitenland of in België.

Contact

Dienst Legalisaties en Parlementaire vragen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
​T 02 542 65 32
legal@just.fgov.be

Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag van 9u t.e.m. 12u (zonder afspraak)