U bent hier

Legalisatie van documenten

echtheidsdocumentenDe legalisatie bevestigt de echtheid van de handtekening op een document.

Deze dienst verleent aan Belgische (of vreemde) documenten de nodige bewijskracht voor gebruik in het buitenland (of in België). Als uw documenten moeten worden vertaald, moet u zich wenden tot een Belgisch beëdigd vertaler alvorens ze te laten legaliseren.

De legalisatie gebeurt door verschillende instanties, naargelang het gewenste gebruik:

U hoeft zich niet persoonlijk aan te bieden om een document te laten legaliseren.

Bij sommige instanties is de legalisatie gratis.

Nieuwe openingsuren vanaf juni 2016
Vanaf 1 juni 2016 is de dienst Legalisaties van de centrale administratie van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, te 1000 Brussel) bereikbaar voor bezoekers tijdens deze openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 9u tot 12u - gesloten in de namiddag
Woensdag: van 9u tot 12u en van 14u tot 16u