Veelgestelde vragen over legalisatie

 1. Waar bevindt zich de dienst Legalisatie van de FOD Justitie?
 2. Wat zijn de openingstijden van de dienst Legalisatie bij de FOD Justitie?
 3. Worden documenten onmiddellijk gelegaliseerd?
 4. Moet ik persoonlijk ter plaatse komen met de te legaliseren documenten?
 5. Waarom moeten sommige documenten worden gelegaliseerd?
 6. Wat houdt de legalisatie van een document in?
 7. Welke documenten kan de FOD Justitie legaliseren?
 8. Waarom worden geen andere documenten gelegaliseerd door de FOD Justitie?
 9. In hoeveel exemplaren kan een document worden gelegaliseerd door de FOD Justitie?
 10. Kan een document dat door de FOD Justitie is gelegaliseerd zomaar worden gebruikt in het buitenland?
 11. Waar bevindt zich de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken?
 12. Wat zijn de openingstijden van de dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken?
 13. Wat gebeurt er indien de documenten niet in orde of onvolledig blijken te zijn?
 14. Moeten anderstalige te legaliseren documenten worden vertaald?
 15. Waar vind ik een in België erkend beëdigd vertaler?
 16. Hoe laat ik een beëdigde vertaling bestemd voor het buitenland legaliseren?
 17. Kan de vertaler bij elke rechtbank terecht voor de legalisatie van zijn vertalingen?
 18. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door: ► een Belgische burgemeester, schepen of ambtenaar van de burgerlijke stand ► een Belgische provinciegouverneur ► een buitenlandse consul of ambassadeur op post in België?
 19. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door een Belgische notaris?
 20. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door: ► een plaatselijke politiecommissaris ► een advocaat of de stafhouder van de balie
 21. Waar kan ik een diploma laten legaliseren dat werd uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling?
 22. Waar kan ik een medisch getuigschrift laten legaliseren dat werd ondertekend door een geneesheer?
 23. Waar kan ik een certificaat afgegeven door het RIZIV, de FOD Financiën of de kamer van koophandel laten legaliseren?
 24. Wat is de kostprijs van een legalisatie?
 25. Waar vind ik bijkomende informatie over de legalisatie van documenten bestemd voor gebruik in het buitenland of van bepaalde buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België?
 1. Waar bevindt zich de dienst Legalisatie van de FOD Justitie?

  Ons kantoor is gelegen aan de Waterloolaan 115 in 1000 Brussel (tussen het Louizaplein en de Hallepoort). U kunt ons bereiken met de metro (lijn 2 Delacroix-Simonis, halte Munthof) of met de trein (station Brussel-Zuid, kant Fonsnylaan).

 2. Wat zijn de openingstijden van de dienst Legalisatie bij de FOD Justitie?

  Zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u  (tel. 02 542 65 32, e-mail legal@just.fgov.be).

 3. Worden documenten onmiddellijk gelegaliseerd?

  U meldt zich aan bij het onthaal op de eerste verdieping. U neemt een volgnummer aan de dispenser en wacht uw beurt af.
  Tot 10 regelmatige documenten worden meteen na ontvangst behandeld.
  De gemiddelde wachttijd is 15 minuten.

 4. Moet ik persoonlijk ter plaatse komen met de te legaliseren documenten?

  Neen. U kunt ook iemand machtigen om in uw plaats te komen. Of u kunt de documenten opsturen naar:

  FOD Justitie
  Dienst Legalisatie
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel.

  U doet dit best aangetekend. De behandeling van schriftelijke aanvragen duurt ± twee tot vijf dagen.

 5. Waarom moeten sommige documenten worden gelegaliseerd?

  Om te worden erkend door een andere overheid dan de overheid die de documenten uitreikte, of in een ander land, zodat ze daar geldig kunnen worden gebruikt (tenzij in verband met die documenten een vrijstelling of een verkorte procedure bestaat).

 6. Wat houdt de legalisatie van een document in?

  De controle van de handtekening(en) op het document, van het zegel of de stempel, en van de bevoegdheid om te ondertekenen.

 7. Welke documenten kan de FOD Justitie legaliseren?

  Originele documenten of eensluidende afschriften ervan (géén fotokopieën of scans), ondertekend door:

  1. een Belgische magistraat;
  2. een gemachtigde griffier (in bepaalde rechtsgebieden);
  3. een ambtenaar van de FOD Justitie (indien het model van handtekening niet werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken);
  4. de directie van een penitentiaire inrichting.
 8. Waarom worden geen andere documenten gelegaliseerd door de FOD Justitie?

  Omdat geen model van hun handtekening werd gedeponeerd in onze databank. Enkel door ons gekende handtekeningen kunnen worden nagezien en gewettigd.

 9. In hoeveel exemplaren kan een document worden gelegaliseerd door de FOD Justitie?

  In zoveel originele exemplaren of eenvormig verklaarde afschriften als er worden voorgelegd. Van documenten afgegeven door een dienst van de FOD Justitie kan eventueel een kopie worden gewaarmerkt.

 10. Kan een document dat door de FOD Justitie is gelegaliseerd zomaar worden gebruikt in het buitenland?

  Neen, dit document is niet onmiddellijk geldig. Het moet daarna nog door de FOD Buitenlandse Zaken worden gelegaliseerd of van een apostille voorzien.

 11. Waar bevindt zich de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken?

  In de Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel, op wandelafstand van ons kantoor. U kan bij ons een plan met de wegbeschrijving krijgen.

 12. Wat zijn de openingstijden van de dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken?

  Op werkdagen van 9u tot 12u.

 13. Wat gebeurt er indien de documenten niet in orde of onvolledig blijken te zijn?

  U ontvangt een infoblad met daarop de te volgen stappen en nuttige adressen.

 14. Moeten anderstalige te legaliseren documenten worden vertaald?

  Ja, zowel documenten opgesteld in een vreemde taal bestemd voor gebruik in België, als voor het buitenland bestemde documenten opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Duits moeten normaal worden vertaald door een beëdigd vertaler, hetzij in België, hetzij in het buitenland.
  Beide, het brondocument en de vertaling, moeten dan worden gelegaliseerd.

 15. Waar vind ik een in België erkend beëdigd vertaler?

  De griffie van elke rechtbank van eerste aanleg kan nagaan welke vertalers voor de gewenste talencombinatie zijn opgenomen in het Nationaal register voor beëdigd vertalers-tolken, dat wordt beheerd door de dienst NRBVT van de FOD Justitie (contact: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be).

 16. Hoe laat ik een beëdigde vertaling bestemd voor het buitenland legaliseren?

  U gaat in stappen te werk:
  Om een legalisatie voor buitenlands gebruik te bekomen, moet u eerst een legalisatie voor binnenlands gebruik bekomen.

  1. Eerst moet uw vertaler de vertaling laten legaliseren door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of door de dienst Nationaal register (de bevoegde instantie is afhankelijk van de situatie). Meer informatie over die stap vindt uw vertaler op onze website. Die legalisatie bevestigt dat het om een beëdigde vertaling gaat.
  2. Is de vertaling gelegaliseerd door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg? Dan legt uzelf of iemand van uw keuze de vertaling voor aan de dienst Legalisatie van de FOD Justitie. Dat kan zowel aan het loket als per aangetekend schrijven.
   Is de vertaling gelegaliseerd door de dienst Nationaal register? Dan kan u meteen naar stap 3.
  3. Ten slotte moet de vertaling worden gelegaliseerd of van een apostille voorzien door de FOD Buitenlandse Zaken. Dan is het document gelegaliseerd voor buitenlands gebruik.
 17. Kan de vertaler bij elke rechtbank terecht voor de legalisatie van zijn vertalingen?

  Ja, elke rechtbank heeft toegang tot het (voorlopig) Nationaal register voor beëdigd vertalers-tolken. Bij twijfelgevallen kan de vertaler zich rechtstreeks wenden tot de dienst NRBVT van de FOD Justitie (contact: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be).

 18. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door: ► een Belgische burgemeester, schepen of ambtenaar van de burgerlijke stand ► een Belgische provinciegouverneur ► een buitenlandse consul of ambassadeur op post in België?

  Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel.

 19. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door een Belgische notaris?

  De notaris moet het document zelf online opladen naar de site van de FOD Buitenlandse Zaken om een legalisatie te bekomen. Voor meer info hierover verwijzen wij naar de website van de FOD Buitenlandse zaken http://diplomatie.belgium.be.

 20. Waar kan ik een document laten legaliseren dat werd ondertekend door: ► een plaatselijke politiecommissaris ► een advocaat of de stafhouder van de balie

  Eerst bij het betrokken gemeentebestuur (burgemeester of schepen). Daarna bij de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel.

 21. Waar kan ik een diploma laten legaliseren dat werd uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling?

  Eerst bij de betrokken Gemeenschap waarvan deze afhangt (Vlaamse Gemeenschap, Communauté française, Deutschsprachige Gemeinschaft). Daarna bij de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel.

 22. Waar kan ik een medisch getuigschrift laten legaliseren dat werd ondertekend door een geneesheer?

  Eerst bij de FOD Volksgezondheid, Euro Station 02, Victor Hortaplein 40 in 1060 Brussel. Daarna bij de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel.

 23. Waar kan ik een certificaat afgegeven door het RIZIV, de FOD Financiën of de kamer van koophandel laten legaliseren?

  Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel.

 24. Wat is de kostprijs van een legalisatie?

  De legalisatie bij de rechtbank en bij de FOD Justitie is gratis. De FOD Buitenlandse Zaken rekent per te legaliseren document 20 euro aan.

 25. Waar vind ik bijkomende informatie over de legalisatie van documenten bestemd voor gebruik in het buitenland of van bepaalde buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België?