Vertaling van de documenten

De volgende documenten moeten in principe vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler:

  • documenten opgesteld in een vreemde taal die bestemd zijn voor gebruik in België
  • documenten opgesteld in het Frans, Nederlands of Duits die bestemd zijn voor het buitenland

Het brondocument en de vertaling ervan moeten vervolgens gelegaliseerd worden.

Waar kunt u een Belgisch beëdigd vertaler vinden?

Een lijst van de beëdigd vertalers, gerangschikt naar brontaal en doeltaal, is beschikbaar bij de dienst Legalisatie van de rechtbanken van eerste aanleg.