verandering familienaam

De Koning kan een naamsverandering uitzonderlijk toestaan. U moet 'ernstige' motieven kunnen inroepen. De aangevraagde naam mag niet tot verwarring leiden en mag uzelf noch een ander schaden.

De Koning is steeds vrij om te beslissen, ongeacht de motieven. Een naamsverandering zou mogelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de naam objectief gezien lastig is om te dragen of omdat hij een kwalijke associatie oproept. Elk geval wordt individueel bekeken.

De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.