Hoeveel kost een naamsverandering of toevoeging van een naam?  

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

U verblijft in België:

U verblijft in het buitenland:

  • Infocenter FOD Financiën
    Finance Tower
    Kruidtuinlaan 50
    1000 Brussel

Opgelet: de registratierechten worden nooit terugbetaald, zelfs niet wanneer uw aanvraag tot naamsverandering of toevoeging van namen wordt geweigerd. Dat geldt ook indien u afziet van uw aanvraag, of indien het dossier wordt geklasseerd zonder gevolg.