Hoeveel kost een naamsverandering of toevoeging van een naam ?

Het registratierecht bedraagt 140 euro. U kan dat bedrag via MyMinfin.be online betalen voor uzelf en/of voor anderen.

Betaal het registratierecht voordat u de aanvraag indient. Binnen 24 uur na betaling is het betalingsbewijs in pdf-formaat beschikbaar op het portaal van MyMinfin.be (rubriek ‘mijn documenten’). Dat bewijs moet u toevoegen aan uw aanvraag.

Als u in België woont, kunt u ook betalen bij een kantoor rechtszekerheid. Betaal echter, indien mogelijk, bij voorkeur online.

Als u in het buitenland woont:

  • Infocenter FOD Financiën
    Finance Tower
    Kruidtuinlaan 50
    1000 Brussel

Opgelet: de registratierechten worden nooit terugbetaald, zelfs niet wanneer uw aanvraag tot naamsverandering of toevoeging van een naam wordt geweigerd. Dit geldt ook indien u afziet van uw aanvraag, of indien het dossier wordt geklasseerd zonder gevolg.

Meer info

Lees meer info op de website van de FOD Financiën
Contacteer de FOD Financiën